IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Späť

 

Potravové siete - les (+20 A4), 2v1, 100 x 140 cm

pre II. stupeň ZŠ

[viac]

Cena bez DPH:80,91 €

DPH:8,09 €

Cena s DPH:89,00 €

Naša tohtoročná vydavateľská novinka – prehľadná obojstranná nástenná tabuľa – je v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda, predmet Biológa určená predovšetkým žiakom 5. a 6. ročníka.

Atraktívne spracovanie názornej ukážky potravovej siete v lesnom eko-systéme posilní u žiakov pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu. Pochopia, že živá príroda je hierarchicky usporiadaný a stále sa meniaci dynamický systém, v ktorom má každý živočích, rastlina či huba svoje postavenie a význam. Rovnako si uvedomia, že narušenie tejto rovnováhy môže spôsobiť zmeny v živočíšnej ríši a následne v životnom prostredí, ktorého súčasťou je aj človek.

Prvá strana Spoločenstvo lesa nabáda žiakov k tomu, aby si uvedomili druhovú rozmanitosť, zloženie lesného spoločenstva a rovnako jeho priestorové členenie v rámci lesných vrstiev. Zároveň poslúži na projektové vyučovanie, keďže žiaci môžu zostavovať príklady viacerých potravových reťazcov lesných organizmov. Didaktická pomôcka súčasne vedie aj k správnemu používaniu biologických pojmov.

Druhá strana náučnej tabule Potravové siete sa sústreďuje na potravové vzťahy medzi organizmami, ktoré sú na sebe potravovo závislé, a to v dvoch prírodných prostrediach – listnatom lese (dub) a ihličnatom lese (smrek).

súvisiace produkty:

Webdesign by abcdesign