IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Späť

 

Workshop - pre učiteľku materskej školy

Od údivu k pochopeniu

[viac]

Cena bez DPH:16,67 €

DPH:3,33 €

Cena s DPH:20,00 €

Obsahom workshopu je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom v materskej škole orientovať sa v problematike využívania
experimentálnych súprav MEKRUPHY pre materské školy vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Ciele workshopu:

  • Rozšíriť profesijné odborné kompetencie učiteľa pri využívaní experimentálnych súprav MEKRUPHY pre materské školy vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda.
  • Klásť dôraz na záujem u detí v predškolskom veku o prírodovedné a technické javy každodenného života.
  • Prebúdzať a podporovať u detí zvedavosť a vzťah k vede a technike.
  • Využívať najmodernejšie učebné pomôcky na bádanie a objavovanie s deťmi v materskej škole.


Garantka a lektorka workshopu:

  • Mgr. Eva Mujkošová


Počet účastníkov:

  • minimálne 20 účastníkov

Poplatok:

  • 20€/osoba


Kontakt:

  • e-mail: mujkosova@stiefel-eurocart.sk
  • mobil: 0903 469 870


Uzávierka prihlášok:

  • 5 dní pred konaním workshopu

 

Program workshopu:

Materská škola 1 - VODA

Tajomstvá vody, ktoré môžeme  s pomocou súpravy vzrušujúcim spôsobom preskúmať. Ako dosiahneme, aby guľôčka plávala? Ako funguje kolobeh vody  a ako sa voda dostáva do našich domovov? Prečo sa pri zohrievaní  vody tvoria bubliny?

Materská škola 2 – VZDUCH

Fascinácia menom vzduch – mnoho zaujímavých pokusov. Ako môže vzduch nadnášať, prečo fúkame vzduch do kolies dopravných prostriedkov i do futbalovej lopty atď...

Materská škola 3 - MAGNETIZMUS

Objavovanie magnetizmu. Neviditeľná magnetická sila. Magnet nielen priťahuje, ale aj odpudzuje. Pôsobenie magnetizmu a magnetické pole Zeme a veľa ďalších pokusov s magnetmi.

Materská škola 4 – RASTLINY

Spoznávanie života rastlín. Hľadanie odpovedí na otázky detí  o rastlinách realizáciou pokusov: Ako nasáva kvet vodu až do lupeňov? Ako môže zo semienka vyrásť rastlina?

 

Získate bonus 3 % na učebné pomôcky, 5 % na vydavateľské produkty zo zrealizovanej objednávky v deň workshopu. 

Webdesign by abcdesign