IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Slovensko na mapách a v obrazoch

4402-08

sada názorných plagátov a fotografií

[viac]

Cena bez DPH:54,55 €

DPH:5,45 €

Cena s DPH:60,00 €

Sada názorných plagátov a fotografií je vhodná najmä na trvalé vystavenie a účelovú dekoráciu triedy (18 ks).

  • Mesto a vidiek / Typy krajiny
  • Jaskyne
  • Vodstvo
  • Bratislava
  • Lesníctvo
  • Orientácia v okolí / Výlet do hôr
  • Doprava
  • Poľnohospodárstvo
  • Priemysel

 

Názorné plagáty prirodzeným spôsobom prebúdzajú v žiakoch záujem o spoznávanie prírodných krás našej krajiny, o diela, ktoré vytvoril človek a nabádajú žiakov odhaľovať krásu našich miest a čaro vidieka.

súvisiace produkty:Webdesign by abcdesign