IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Objavujeme dejiny Slovenska - cvičenia

 • - CD program
 • - pre žiakov I. stupňa ZŠ

 

Výučbový program s cvičeniami na dôkladné precvičovanie vedomostí o histórii a geografii Slovenska. Nadväzuje na vlastivedné výučbové programy Objavujeme dejiny SlovenskaSpoznávame Slovensko.

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

Výučbový program obsahuje 3 typy cvičení s dynamicky sa meniacimi zadaniami:

 • výber správnych odpovedí áno/nie
 • výber z troch možných odpovedí
 • práca s mapou a časovou priamkou

 

Cvičenia z 2 tematických okruhov:

Objavujeme dejiny Slovenska

 • Vládli nám
 • Ľudová kultúra
 • Významné pamiatky

 

Spoznávame Slovensko

 • Všeobecne o SR
 • Povrch, rastlinstvo a živočíšstvo
 • Podnebie a vodstvo
 • Premeny krajiny 

Súvisiace produkty:

Webdesign by abcdesign