IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Slovenský jazyk pre 4. roč. (tabletová verzia)

 • - tabletová verzia
 • - pre žiakov 4. triedy ZŠ

 

Interaktívna učebnica s výučbovou a praktickou časťou na dôkladné precvičovanie učiva je určená najmä žiakom 4. ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov 5. ročníka.

[viac]

Cena bez DPH:60,00 €

DPH:12,00 €

Cena s DPH:72,00 €

Interaktívna učebnica obsahuje:

 • 82 výučbových stránok
 • 90 cvičení
 • 6 testov po 10 cvičení

 

Výučbový program je zameraný na 5 tematických celkov:

 • Predpona
 • Vybrané slová
 • Priama reč
 • Delenie hlások/Spodobovanie
 • Slovné druhy
  – ohybné
  – neohybné

 

Výučbová časť

 • logicky a prehľadne usporiadané učivo
 • zrozumiteľne a názorne vysvetlené, doplnené vhodnými príkladmi
 • rozširujúce učivo určené pre mimoriadne nadaných žiakov

 

Praktická časť na precvičovanie učiva:

 • 90 cvičení s mnohonásobným opakovaním a množstvom nových zadaní
 • úlohy aj pre mimoriadne nadaných žiakov
 • každý tematický celok uzatvára test s 10 cvičeniami s dynamicky sa meniacimi zadaniami
 • pracovné listy vo formáte PDF na vytlačenie

Tabletová verzia vyžaduje operačný systém Android.Súvisiaci produkt:

Webdesign by abcdesign