IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Životné prostredie I (2v1, +20 A4)

Obsah I. dielu tvorí téma slnečné žiarenie a vzduch.

Náučná tabuľa prostredníctvom farebných obrázkov, textov a prehľadne zoradených informácií prirodzeným spôsobom prebúdza v žiakoch kladný vzťah k životnému prostrediu.

[viac]

Cena bez DPH:80,91 €

DPH:8,09 €

Cena s DPH:89,00 €

Obsah I. dielu tvorí téma slnečné žiarenie a vzduch.Náučná tabuľa prostredníctvom farebných obrázkov, textov a prehľadne zoradených informácií prirodzeným spôsobom prebúdza v žiakoch kladný vzťah k životnému prostrediu. Zároveň rozvíja ich schopnosť opísať a hodnotiť podmienky, bez ktorých by život na Zemi nemohol existovať.

Obsah prvého dielu tvoria témy slnečné žiarenie a vzduch – pôvod, zloženie, hospodárske využitie, význam pre život rastlín, živočíchov, húb a ľudí, znečistenie a ochrana.

Webdesign by abcdesign