IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Čísla 1 až 100, 2v1 (+20 A4)

Obojstranná prehľadná tabuľa je v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami určená predovšetkým pre žiakov 2. ročníka základnej školy.

 

[viac]

Odporúčaný produkt

Cena bez DPH:74,17 €

DPH:14,83 €

Cena s DPH:89,00 €

Obojstranná prehľadná tabuľa je v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami určená predovšetkým pre žiakov 2. ročníka základnej školy.

Vďaka didaktickej pomôcke si lepšie osvoja čítanie, zápis a porovnávanie prirodzených čísel do 100. Pomocou tabule môžu dokonca vykonávať aj jednoduché počtové výkony s prirodzenými číslami.

Na jednej strane je prahľadne vyobrazená stovková tabuľa s farebne zvýraznenými desiatkami, párnymi a nepárnymi číslami. Druhá strana ponúka jednoduchú čierno-bielu úpravu stvkovej tabule, ktorá je vhodná na precvičovanie a didaktické hry. Záleží len na vás, ktorú zo strán tabule pri vyvesení v triede uprednostníte.

 

Webdesign by abcdesign