IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Matematika pre 3. ročník ZŠ, II. diel (v MJ)

 • - v maďarskom jazyku
 • - CD program
 • - pre žiakov 3. triedy ZŠ
 • - k dispozícii aj tabletová verzia

 

Interaktívna cvičebnica na precvičovanie učiva z matematiky je určená najmä žiakom 3. ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov 4. ročníka

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

Výučbový program obsahuje:

 • 115 cvičení s dynamicky sa meniaciami zadaniami na neobmedzené precvičovanie učiva
 • vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti

 

Tematické zameranie cvičení:

Čísla do 10 000

 • štvorciferné čísla
 • sčítanie bez prechodu cez desiatku
 • odčítanie bez prechodu cez desiatku
 • sčítanie s prechodom cez desiatku
 • odčítanie s prechodom cez desiatku

 

Delenie v obore malej násobilky

 • delenie do 100
 • kombinované úlohy
 • slovné úlohy

 

Logické úlohy

Stavby z kociek

Premeny jednotiek dĺžk

Webdesign by abcdesign