IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Matematika pre 3. ročník ZŠ, I. diel

 

Interaktívna cvičebnica na precvičovanie učiva z matematiky je určená najmä žiakom 3. ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov 4. ročníka.[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

Výučbový program obsahuje:

  • 115 cvičení s dynamicky sa meniaciami zadaniami na neobmedzené precvičovanie učiva
  • vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti

 

Tematické zameranie cvičení:

Císla do 1000

  • trojciferné čísla
  • sčítanie bez prechodu cez desiatku
  • odčítanie bez prechodu cez desiatku
  • sčítanie s prechodom cez desiatku
  • odčítanie s prechodom cez desiatku
  • slovné úlohy

 

Násobenie v obore malej násobilky

  • násobenie do 100
  • slovné úlohyWebdesign by abcdesign