IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Samosprávne kraje SR

 • - CD program
 • - pre I. a II. stupeň ZŠ

 

Výučbový program prostredníctvom množstva fotografií, máp, videí a zaujímavých textov približuje žiakom jednotlivé samosprávne kraje SR ako 8 samostatných tematických celkov.

[viac]

Cena bez DPH:88,33 €

DPH:17,67 €

Cena s DPH:106,00 €

Výučbový program obsahuje:

 • 95 výučbových stránok
 • 670 fotografií
 • 19 videí
 • 41 máp

 

Podtémy tematických celkov:

Všeobecne o kraji

 • mapa kraja
 • krajské mesto a ďalšie významné mestá
 • okresy

Poloha

 • poloha kraja na mape SR
 • hraničiace kraje a štáty

Doprava

 • cestná, železničná, letecká a lodná doprava na mape

Povrch a vodstvo

 • mapa a charakteristika povrchu kraja
 • pohoria, nížiny
 • národné parky a CHKO
 • rieky a vodné nádrže

Turistické zaujímavosti

 • prírodné zaujímavosti
 • hrady, zámky, kaštiele, pamiatkové rezervácie
 • festivaly, kúpele

Priemysel a poľnohospodárstvo

 • najvýznamnejšie závody
 • charakter poľnohospodárskej výroby

súvisiace produkty:

Webdesign by abcdesign