IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Finančná gramotnosť - základné pojmy

1580-08

pre lI. stupeň ZŠ a SŠ, vo formáte 100x140 cm,
súčasťou nástennej tabule je 20 tabuliek vo formáte A4

[viac]

Cena bez DPH:80,91 €

DPH:8,09 €

Cena s DPH:89,00 €

Didaktická pomôcka Finančná gramotnosť prináša na dvoch stranách základné všeobecné ekonomické pojmy a základné pojmy týkajúce sa osobných financií.

Jasne a zrozumiteľne formulované objasnenie pojmov vedie žiakov k tomu, aby už v školskom veku pochopili, že finančné vzdelávanie:

  • je kľúčovým prvkom ich ochrany na finančnom trhu,
  • vedie k pochopeniu a prijatiu osobnej zodpovednosti za finančné zabezpečenie seba a svojej rodiny,
  • vedie k uvedomeniu si dôsledkov socioekonomického vývoja spoločnosti, najmä s ohľadom na prevenciu negatívnych javov,  ako je nadmerné zadĺženie, rast nesplácaných pohľadávok a exekúcia majetku.

 PREČO MUSÍM BYŤ FINANČNE GRAMOTNÝ?

Finančne gramotný občan sa orientuje v problematike peňazí a cien a dokáže zodpovedne spravovať osobný rozpočet vrátane správy finančných aktív a finančných záväzkov s ohľadom na meniacu sa životnú situáciu.

súvisiace produkty:

Webdesign by abcdesign