IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Hravé počítanie

 • - CD program
 • - pre deti od 4 rokov
 • - nahovorené texty

 

Výučbový program s cvičeniami zábavným spôsobom zoznamuje deti s číslami do 10 a operáciami s nimi.

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

Výučbový program obsahuje:

 • 20 výučbových stránok
 • 46 cvičení so stupňujúcou sa náročnosťou
 • 8 maľovaniek
 • zábavné animácie

 

Deti sa skamarátia s číslami od 1 do 10:

 • naučia sa ich písať
 • naučia sa počítať
 • spoznajú vzťahy medzi nimi
 • oboznámia sa so základnými matematickými pojmami

 

Rozvinú si aj:

 • logické myslenie
 • pozornosť a postreh

 

Precvičia si:

 • číselný rad a priraďovanie čísla k počtu predmetov
 • určovanie počtu aj podľa sluchu
 • pridávanie, odoberanie, rozdeľovanie
 • porovnávanie

 

Zabavia sa pri množstve rôznorodých cvičení:

 • formou hry si upevnia získané vedomosti

Webdesign by abcdesign