IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Laboratórne sklo a iné pomôcky

9001-08

Cena bez DPH:74,17 €

DPH:14,83 €

Cena s DPH:89,00 €

Prvá strana tabule prináša prehľadne zoradené základné laboratórne pomôcky, s ktorými budú žiaci v laboratóriu pracovať. Zároveň nabáda žiakov k osvojeniu si základných manuálnych zručností pri práci s odmerným sklom, pipetou a plynovým kahanom.

Druhá strana tabule prináša ilustrácie laboratórnych pomôcok, zámerne však neobsahuje ich názvy. Slúži na precvičovanie a preskúšanieučiva.

  • 100 x 140 cm
  • 2 v 1
  • + 20 A4

Webdesign by abcdesign