IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Geologická história Zeme (+20 A4)

Obojstranná náučná tabuľa, je v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda určená pre druhý stupeň základného vzdelávania na predmet biológia a je vhodná na trvalé vyvesenie.

[viac]

Cena bez DPH:81,67 €

DPH:16,33 €

Cena s DPH:98,00 €

Tohtoročná jesenná vydavateľská novinka, obojstranná náučná tabuľa, je v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda určená pre druhý stupeň základného vzdelávania na predmet biológia a je vhodná na trvalé vyvesenie.

Ľudstvo si od počiatku svojej existencie kladie otázky týkajúce sa vzniku života, jeho vývoja a premeny. Didaktická pomôcka sa snaží žiakom zodpovedať mnohé z týchto otázok pútavým grafickým spracovaním dávnej minulosti našej planéty.

Prehľadná náučná tabuľa prináša v širšom kontexte informácie o dôležitých medzníkoch geologickej histórie Zeme, o existencii rôznych živočíšnych a rastlinných skupín, ich nástupe a vymieraní, ktorých výsledkom je súčasná podoba krajiny a života.

Tabuľa priamo spája premeny ekosystému s biodiverzitou, umožňuje spoznávať časové zaradenie geologických útvarov, dokumentuje priebeh významných geologických procesov a klimatických zmien, ako aj oboznamuje s vývojom kontinentov a oceánov.

Pomôcka je vhodná nielen na hodiny biológie, ale aj geografie. Zadná strana tabule je určená na precvičovanie a preskúšanie učiva. Ilustrácie zhodné s prednou stranou nie sú doplnené textom.

súvisiace produkty:

Webdesign by abcdesign