IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Najmenší už vedia (24 ks)

LOGO_01

Rozmanité cvičenia prispôsobené veku na posilnenie a rozvíjaniekoncentrácie, logického myslenia a pozorovacej schopnosti

[viac]

Cena bez DPH:8,91 €

DPH:0,89 €

Cena s DPH:9,80 €

Súbory kariet:

 • úlohy na prednej strane a správne odpovede na zadnej
 • jasne formulované zadania
 • stupňujúca sa náročnosť úloh
 • aj pre mimoriadne nadané deti
 • v jednom súbore až 240 úloh

 

Rozmanité cvičenia prispôsobené veku na posilnenie a rozvíjanie:

 • koncentrácie
 • logického myslenia
 • pozorovacej schopnosti
 • základy čítania a písania
 • rozvoj slovnej zásoby
 • vytváranie rýmov

 

Posilňuje a rozvíja:

 • koncentráciu
 • vnímanie
 • myslenie
 • pamäťové schopnosti

 

Súvisiace produkty:

Webdesign by abcdesign