IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Späť

 

Workshop - pre učiteľku materskej školy

Interaktívne a inovatívne v materskej škole – softvérové vybavenie IT a integrácia interaktívnych a inovatívnych učebných pomôcok do výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole

 

 

 

 

 

 

 

[viac]

Odporúčaný produkt

Cena bez DPH:0,00 €

DPH:0,00 €

Cena s DPH:0,00 €

Obsahom vzdelávania je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike ovládania a následného využívania interaktívnych a inovatívnych učebných pomôcok ako podporného prostriedku vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

Miesto:

Materská škola – v regióne 

Termín:

podľa dohodnutého termínu

Čas:

2 hodiny, 3 hodiny alebo 4 hodiny - podľa dohody

Určené: 

Učiteľkám predprimárneho vzdelávania

Vložné: 

zdarma 

Zameranie:

Prostredníctvom workshopu získate praktické zručnosti ovládania interaktívnej tabule prostredníctvom programov Flow Works, KidzFlow, ActivInspire Primary pri tvorbe predvádzacích zošitov.  Rozšírite si poznatky o interaktívnych a inovatívnych učebných pomôckach, obsahu výučbových programov určených pre predprimárne vzdelávanie.  

Ciele vzdelávania:

Rozšíriť profesijné odborné kompetencie učiteľa pri využívaní interaktívnej tabule a výučbových programov pre predprimárne vzdelávanie.

Tvoriť predvádzacie zošity pre využívanie interaktívnej tabule. Využívať najmodernejšie učebné pomôcky.

Garantka a  lektorka vzdelávania:

Mgr. Eva Mujkošová – Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky a Žilinský kraj

Lektorky
v regiónoch:


Mgr. Dáša Líšková – Banskobystrický kraj
Mgr. Katarína Thúróczy Monyoková – Košický kraj

Kontakty:

mujkosova@stiefel-eurocart.sk, mobil: 0903 469 870
daska.liskova@gmail.com, mobil: 0905/275 550

Uzávierka prihlášok: 

5 dní pred konaním workshopu

 

Program workshopu

 

  Tvorba predvádzacieho zošita 

  • Základné funkcie programov interaktívnej tabule a ich využitie. 
  • Základné nástroje programu interaktívnej tabule a ich využitie pri tvorbe predvádzacieho zošita
  • Ďalšie nástroje programu interaktívnej tabule a ich využitie pri tvorbe predvádzacieho zošita

 

Interaktívne a inovatívne učebné pomôcky

  • Praktické činnosti: EASI-EARS – flexibilný audio systém, Interaktívna stena,  Mini mobilné telefóny, digitálna kamera, digitálny mikroskop, Set – meranie a váženie, Malé laboratórium, Pestovateľský set, Magnetický set, stavebnice a ďalšie pomôcky. 

 

Výučbové programy pre predprimárne vzdelávanie

  • Začínam sa učiť, Dopravné prostriedky, Živá príroda pre deti vo veku od 4 do 7 rokov, Domáce zvieratá, Prírodné spoločenstvá, Tvary a farby.

 

Získate bonus 3 % na učebné pomôcky, 5 % na vydavateľské produkty
zo zrealizovanej objednávky v deň workshopu.

 

Webdesign by abcdesign