IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Workshop - kreatívne tvorenie

Práca s kreatívnymi materiálmi

[viac]

Cena bez DPH:16,67 €

DPH:3,33 €

Cena s DPH:20,00 €

Práca s kreatívnymi materiálmi je silná motivácia pre mnohé deti.
Výskumy dokazujú, že detskú inteligenciu môžeme rozvíjať prostredníctvom kreatívnych aktivít.

Tvorivý workshop pre pedagógov predprimárneho, primárneho stupňa vzdelávania
a vychovávateľov školských klubov.

Pedagóg prostredníctvom workshopu získa praktické zručnosti vo výtvarnej oblasti.

 

Miesto:

• Materská škola – v regióne
• firma STIEFEL-EUROCART s.r.o., Bratislava

Termín:

podľa dohodnutého termínu

Čas:

4 hodiny

Určené pre:

• pedagógov predprimárneho a primárneho stupňa vzdelávania
• vychovávateľov školských klubov

Poplatok: 

20€/osoba

Počet účastníkov:

20 účastníkov

Ciele vzdelávania:

Podpora kreativity prostredníctvom nových nápadov, ako stimulovať tvorivosť u detí vo veku 3 až 11 rokov.

Téma
workshopu:
• ročné obdobia
• sviatky

Obsah workshopu:

• plastická a priestorová tvorba
• originálne využitie papiera
• ďalšie kreatívne techniky (plstenie, maľba a kresba na textil/sklo/porcelán, papier-maché)

Garantka
workshopu:


Mgr. Eva Mujkošová

Kontakt:

mujkosova@stiefel-eurocart.sk, mobil: 0903 469 870

Uzávierka prihlášok:

5 dní pred konaním workshopu

 

Webdesign by abcdesign