IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Slovensko na mapách a v obrazoch

4402-08

sada názorných plagátov a fotografií

[viac]

Cena bez DPH:54,55 €

DPH:5,45 €

Cena s DPH:60,00 €

Sada názorných plagátov a fotografií je vhodná najmä na trvalé vystavenie a účelovú dekoráciu triedy (16 ks).

 • Slovenská republika / Štátne symboly
 • Mesto a vidiek / Typy krajiny
 • Povrch / Rekordy
 • Jaskyne
 • Vodstvo
 • Nížiny
 • Tatry
 • Nízke Tatry
 • Malá Fatra
 • Veľká Fatra
 • Malé Karpaty
 • Bratislava
 • Lesníctvo
 • Orientácia v okolí / Výlet do hôr
 • Doprava
 • Poľnohospodárstvo

 

Názorné plagáty prirodzeným spôsobom prebúdzajú v žiakoch záujem o spoznávanie prírodných krás našej krajiny, o diela, ktoré vytvoril človek a nabádajú žiakov odhaľovať krásu našich miest a čaro vidieka.

súvisiace produkty:Webdesign by abcdesign