IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Späť

 

Matematika pre 4. ročník ZŠ, II. diel, tabletová verzia

na tablet a mobilné zariadenia
cvičenia s dynamicky sa meniaciami zadaniami
vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti[viac]

Cena bez DPH:60,00 €

DPH:12,00 €

Cena s DPH:72,00 €

cvičenia s dynamicky sa meniaciami zadaniami
vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti

Neobmedzené precvičovanie učiva:

 • numerácia, porovnávanie, zápis čísla
 • sčítanie a odčítanie
 • matematizácia reálnych situácií
 • priestorové videnie a orientácia
 • premeny jednotiek

 

Obsah II. dielu (113 cvičení):

 

Násobenie a delenie v obore malej násobilky:

 • Násobenie číslami 2, 5, 10, 4, 8
 • Delenie číslami 2, 5, 10, 4, 8
 • Násobenie číslami 3, 6, 7, 9
 • Delenie číslami 3, 6, 7, 9
 • Násobenie a delenie číslami 100, 1000
 • Slovné úlohyPremeny jednotiek:

 • Premeny jednotiek času
 • Premeny jednotiek dĺžky
 • Premeny jednotiek hmotnosti
 • Premeny jednotiek objemuTabletová verzia vyžaduje operačný systém Android. 

Okrem tabletovej verzie je dostupná aj CD verzia:

 

Matematika pre 4. ročník ZŠ, I. diel

Matematika pre 4. ročník ZŠ, II. dielTabletová verzia:Matematika pre 4. ročník ZŠ, I. dielWebdesign by abcdesign