IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Späť

 

Matematika pre 4. ročník ZŠ, I. diel, tabletová verzia

na tablet a mobilné zariadenia, cvičenia s dynamicky sa meniaciami zadaniami

[viac]

Cena bez DPH:60,00 €

DPH:12,00 €

Cena s DPH:72,00 €

cvičenia s dynamicky sa meniaciami zadaniami
vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti

Neobmedzené precvičovanie učiva:

 • numerácia, porovnávanie, zápis čísla
 • sčítanie a odčítanie
 • matematizácia reálnych situácií
 • priestorové videnie a orientácia
 • premeny jednotiek

 

Obsah I. dielu (93 cvičení):

 • Viacciferné čísla
 • Sčítanie bez prechodu cez desiatku
 • Odčítanie bez prechodu cez desiatku
 • Jednoduché slovné úlohy
 • Zložené slovné úlohy

 

Stavby z kociek:

 • Podľa kociek v poschodiach
 • Podľa kociek pod strechou
 • Podľa kociek v stavbeTabletová verzia vyžaduje operačný systém Android. 

Okrem tabletovej verzie je dostupná aj CD verzia:

 

Matematika pre 4. ročník ZŠ, I. diel

Matematika pre 4. ročník ZŠ, II. dielTabletová verzia:

Matematika pre 4. ročník ZŠ, II. diel

Webdesign by abcdesign