IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Vetné členy, 120 x 160 cm (2v1, + 20 A4)

Obojstranná nástenná tabuľa je v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl na predmet Slovenský jazyk a literatúra.
Prehľadne spracovaná tabuľa sa sústreďuje na problematiku skladobnej roviny slovenského jazyka, s dôrazom na určovanie vetných členov a vzťahov medzi nimi.

[viac]

Cena bez DPH:81,67 €

DPH:16,33 €

Cena s DPH:98,00 €

Obojstranná nástenná tabuľa je v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl na predmet Slovenský jazyk a literatúra.

Prehľadne spracovaná tabuľa sa sústreďuje na problematiku skladobnej roviny slovenského jazyka, s dôrazom na určovanie vetných členov a vzťahov medzi nimi.

Predná strana tabule sa zameriava na základné (hlavné) vetné členy – podmet, prísudok a vetný základ.
Zadná strana sa sústreďuje na vedľajšie vetné členy – predmet, prívlastok a príslovkové určenie.

Tabuľa objasňuje, akú úlohu plnia vetné členy vo vete, akými otázkami sa na ne pýtame
a čím môžu byť vyjadrené. Zároveň vysvetľuje, čo je to prístavok, akú má vo vete funkciu
a kde sa v nej nachádza.

  • formát 120x160 cm
  • prevedenie 2v1
  • MAX tabuľky 20 A4Webdesign by abcdesign