IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Bezstavovce II. diel

Odporúčaný produkt

Cena bez DPH:74,17 €

DPH:14,83 €

Cena s DPH:89,00 €

Obsah druhého dielu náučnej tabule Bezstavovce tvorí okrem podrobnej charakteristiky dvoch ďalších kmeňov tejto nesúrodej a mimoriadne početnej skupiny živočíchov aj prehľadné členenie bezstavovcov podľa jednotlivých kmeňov.
Podstatná časť druhého dielu tabule je venovaná mäkkýšom a obrúčkavcom. Názorné ilustrácie vonkajšej a vnútornej stavby tela, charakteristika životného prostredia a spôsobu rozmnožovania hlavných zástupcov jednotlivých tried (slimáka záhradného, škľabky veľkej, osmonoha pobrežného a dážďovky zemnej) umožňujú spoznávať a rozlišovať živočíšne druhy podľa stupňa ich vývoja.

Webdesign by abcdesign