IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Stovková stena

rozmer: 68 x 68 cm

[viac]

Cena bez DPH:20,00 €

DPH:4,00 €

Cena s DPH:24,00 €

Didaktická pomôcka STOVKOVÁ STENA pomáha formou zábavnej výučby ľahšie
si osvojiť: zápis, čítanie a porovnávanie čísel, počítanie po jednotkách a desiatkach, vytváranie vzostupných a zostupných číselných radov, rozlišovanie jedno- a dvojciferných čísel, sčítanie a odčítanie, rozlišovanie párnych a nepárnych čísel, vytváranie násobkov čísel 2 až 10 v číselnom obore do 100.

– obsahuje 100 obojstranných kartičiek s číslami
– kartičky majú z opačnej strany odlišnú farbu

Webdesign by abcdesign