IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Stena s vreckami - celok a jeho časti

Vyjadrenie určenej časti celku
formou zlomku, desatinného čísla
a percenta.

rozmer: 50 x 70 cm

[viac]

Cena bez DPH:28,33 €

DPH:5,67 €

Cena s DPH:34,00 €

Vyskladajte si vlastnú náučnú stenu s vreckami!
Pomocou kartičiek s farebným kódovaním hľadajte súvislosti medzi zlomkami, desatinnými číslami a percentami.

Stena formou zábavnej výučby prispieva k lepšiemu pochopeniu preberaného učiva:
– čítanie zlomkov a desatinných čísel
– porovnávanie zlomkov s rovnakým menovateľom
– vyjadrenie celku z jeho danej polovice, štvrtiny, tretiny, pätiny, desatiny
– sčítanie zlomkov s rovnakým menovateľom

– 9 veľkých priehľadných vreciek
– 3 sady tematických kartičiek
– otvory na bezpečné uchytenie na stenu

  • rozmer: 50 x 70 cm

Webdesign by abcdesign