IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Farebné závažia

EDX25886C

  • - 80 ks
  • - rozmery závažia: 28 x 28 mm
  • - hmotnosť závaží: 1, 5, 10, 20 g
       (spolu 440 g)
  • - pre I. stupeň

 

Závažia spolu s váhou umožňujú žiakom pochopiť princíp rovnováhy, naučiť sa vážiť predmety a tekutiny, učiť sa prostredníctvom metódy pokus a omyl.[viac]

Cena bez DPH:19,17 €

DPH:3,83 €

Cena s DPH:23,00 €

Žiaci majú možnosť napríklad:

  • Porovnať hmotnosť predmetov rôzneho zloženia a tvaru.
  • Preskúmať, či sú väčšie predmety vždy aj ťažšie ako menšie predmety.
  • Odhadovať, ktorý predmet je ťažší, ktorý ľahší.
  • Osvojiť si nové pojmy – váha, hmotnosť, ťažšie, ľahšie atď.Webdesign by abcdesign