IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Matematika pre 4. ročník ZŠ, II. diel

 • - CD program
 • - pre žiakov 4. triedy ZŠ
 • - k dispozícii aj tabletová verzia

 

Interaktívna cvičebnica na precvičovanie učiva z matematiky je určená najmä žiakom 4. ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov 5. ročníka

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

Výučbový program obsahuje:

 • 113 cvičení s dynamicky sa meniaciami zadaniami na neobmedzené precvičovanie učiva
 • vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti

 

Tematické zameranie cvičení:

Násobenie a delenie v obore malej násobilky

 • Násobenie číslami 2, 5, 10, 4, 8
 • Delenie číslami 2, 5, 10, 4, 8
 • Násobenie číslami 3, 6, 7, 9
 • Delenie číslami 3, 6, 7, 9
 • Násobenie a delenie číslami 100, 1000
 • Slovné úlohy

 

Premeny jednotiek

 • Premeny jednotiek času
 • Premeny jednotiek dĺžky
 • Premeny jednotiek hmotnosti
 • Premeny jednotiek objemu

Webdesign by abcdesign