IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Matematika pre 4. ročník ZŠ, II. diel

cvičenia s dynamicky sa meniaciami zadaniami

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

 • cvičenia s dynamicky sa meniaciami zadaniami
 • vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti
 • na počítač aj  bez inštalácie

Neobmedzené precvičovanie učiva:

 • numerácia, porovnávanie, zápis čísla
 • sčítanie a odčítanie
 • matematizácia reálnych situácií
 • priestorové videnie a orientácia
 • premeny jednotiek

 

Obsah II. dielu (113 cvičení):

 

Násobenie a delenie v obore malej násobilky:

 • Násobenie číslami 2, 5, 10, 4, 8
 • Delenie číslami 2, 5, 10, 4, 8
 • Násobenie číslami 3, 6, 7, 9
 • Delenie číslami 3, 6, 7, 9
 • Násobenie a delenie číslami 100, 1000
 • Slovné úlohyPremeny jednotiek:

 • Premeny jednotiek času
 • Premeny jednotiek dĺžky
 • Premeny jednotiek hmotnosti
 • Premeny jednotiek objemu

 

 

Okrem CD verzie je dostupná aj tabletová verzia:

Matematika pre 4. ročník ZŠ, I. diel

Matematika pre 4. ročník ZŠ, II. diel 

CD verzia:

Matematika pre 4. ročník ZŠ, I. diel

Webdesign by abcdesign