IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Matematika pre 4. ročník ZŠ, I. diel

 • - CD program
 • - pre žiakov 4. triedy ZŠ
 • - k dispozícii aj tabletová verzia

 

Interaktívna cvičebnica na precvičovanie učiva z matematiky je určená najmä žiakom 4. ročníka. Vhodná je aj na opakovanie učiva pre žiakov 5. ročníka.

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

Výučbový program obsahuje:

 • 93 cvičení s dynamicky sa meniaciami zadaniami na neobmedzené precvičovanie učiva
 • vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti

 

Tematické zameranie cvičení:

Prirodzené čísla do 10 000

 • Viacciferné čísla
 • Sčítanie bez prechodu cez desiatku
 • Odčítanie bez prechodu cez desiatku
 • Sčítanie s prechodom cez desiatku
 • Odčítanie s prechodom cez desiatku
 • Jednoduché slovné úlohy
 • Zložené slovné úlohy
 • Stavby z kociek:
  • podľa kociek v poschodiach
  • podľa kociek pod strechou
  • podľa kociek v stavbe

Webdesign by abcdesign