IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Matematika pre 4. ročník ZŠ, I. diel

cvičenia s dynamicky sa meniaciami zadaniami

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

 • cvičenia s dynamicky sa meniaciami zadaniami
 • vyhodnotenie so štatistikou úspešnosti
 • na počítač aj  bez inštalácie

Neobmedzené precvičovanie učiva:

 • numerácia, porovnávanie, zápis čísla
 • sčítanie a odčítanie
 • matematizácia reálnych situácií
 • priestorové videnie a orientácia
 • premeny jednotiek

 

Obsah I. dielu (93 cvičení):

Prirodzené čísla do 10 000

 • Viacciferné čísla
 • Sčítanie bez prechodu cez desiatku
 • Odčítanie bez prechodu cez desiatku
 • Sčítanie s prechodom cez desiatku
 • Odčítanie s prechodom cez desiatku
 • Jednoduché slovné úlohy
 • Zložené slovné úlohy

 

Stavby z kociek:

 • Podľa kociek v poschodiach
 • Podľa kociek pod strechou
 • Podľa kociek v stavbe  

Okrem CD verzie je dostupná aj tabletová verzia:

 

Matematika pre 4. ročník ZŠ, I. diel

Matematika pre 4. ročník ZŠ, II. dielCD verzia:

 

Matematika pre 4. ročník ZŠ, II. diel

Webdesign by abcdesign