IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Time and Seasons (Čas v AJ)

Obsah náučnej tabule je zameraný na osvojenie učiva ľahkou, hravou formou, podporujúcou tvorivé poznávanie hodín, častí dňa, dní v týždni, mesiacov, ročných období, ich následnosti ...

[viac]

Cena bez DPH:74,17 €

DPH:14,83 €

Cena s DPH:89,00 €

Obsah náučnej tabule je zameraný na osvojenie učiva ľahkou, hravou formou, podporujúcou tvorivé poznávanie hodín, častí dňa, dní v týždni, mesiacov, ročných období, ich následnosti a charakteristiky v anglickom jazyku. Podstatnú časť didaktickej pomôcky tvoria ilustrácie a kruh, ktorý je zároveň hodinami aj podkladom pre mesiace a ročné obdobia. Náučná tabuľa dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, podnecuje žiakov k aktívnej práci, čo uľahčuje osvojenie novej slovnej zásoby. Zadná, pracovná strana slúži na precvičovanie a ďalšie rozvíjanie detskej kreativity a fantázie.

  • formát 120x160 cm
  • prevedenie MONO
  • MAX tabuľky 20 A4
 

Potrebujete pomoc alebo radu?

Volajte alebo mailujte:

   

Správy

14.10.2021 Rozhovor s Petrom Farárikom
Geografia by u detí mala vzbudiť záujem o svet okolo nás Viac

12.05.2020
PRE RODIČOV Viac

01.03.2013
Viac


Webdesign by abcdesign