IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Cestička plná hier

 

 

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

3 jazykové verzie:

  • slovenská
  • anglická
  • maďarská

 

texty sú nahovorené


LittleLane je ucelený súbor online hier a pomôcok pri výučbe slovenského a anglického jazyka. Dieťa si rozširuje slovnú zásobu, osvojuje si vetné spojenia formou hry a zábavy. Hra je určená pre deti vo veku od 5 rokov. Vyvinutá je na Slovensku.

  • podporuje rozvoj slovnej zásoby, vnímania, myslenia a pamäte

 

Produkt obsahuje:

  • 6 edukačných hier: pexeso, nájdi, tajnička, puzzle, športy, kocka
  • je k dispozícii 365 dní v roku

 

VERZIA JE DOSTUPNÁ AJ ONLINE - 48 €  / ročné predplatné

AKO AJ AKO TABLETOVÁ VERZIA - 72 €  / 10 tabletov ALEBO 118 €  / 20 tabletovwww.littlelane.eu

Webdesign by abcdesign