IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Cestička plná hier

  • - CD program
  • - pre deti od 3 do 12 rokov
  • - nahovorené texty (3 verzie – slovenská, anglická a maďarská)

 

Ucelený súbor online hier na výučbu slovenského a anglického jazyka podporuje u detí rozširovanie slovnej zásoby, ako aj rozvoj pozornosti a pamäte. K dispozícii 365 dní v roku.

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

Produkt obsahuje 6 edukačných hier:

  • Pexeso
  • Nájdi
  • Tajnička
  • Puzzle
  • Športy
  • Kocka

 

www.littlelane.eu

Webdesign by abcdesign