IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Späť

 

Obojstranná tematická podložka - Domáce zvieratá

podložka k včielke
Bee-Bot a Blue-Bot
alebo Izy-Bot

rozmer: 75 x 60 cm

[viac]

Cena bez DPH:15,83 €

DPH:3,17 €

Cena s DPH:19,00 €

Jedna strana podložky zobrazuje zvieracie rodiny (samec, samica, mláďa) a ich obydlia.

Aktivity a zadania: vyhľadaj a naprogramuj cestičku

  • zvieracie rodiny (samec, samica, mláďa)
  • zvieracia rodina a ich príbytok
  • vyhľadaj samičky, samčekov, mláďatá
  • vyhľadaj zvieratá podľa počtu nôh – 2/4

 

Druhá strana podložky sa zameriava na vybrané hospodárske zvieratá a na to, aký úžitokz nich ľudia majú.

Aktivity a zadania: vyhľadaj a naprogramuj cestičku

  • spájanie všetkých hospodárskych zvierat (vysvetliť, čo je hospodárske zviera)
  • spájanie všetkých obrázkov, ktoré hovoria o úžitku hospodárskych zvierat (vysvetliť, čo jeúžitok)
  • spájanie vybraného hospodárskeho zvieraťa s jeho „úžitkom“
  • spájanie hydiny, spájanie vtákov
  • nájsť rybu, nájsť bezstavovca

 

Obojstranná tematická podložka je vyrobená z odolného materiálu, vhodná na zem. Včielka, bager alebo Izy-Bot sa po nej pohybuje bez najmenších komplikácií. 

Webdesign by abcdesign