IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Samosprávne kraje SR - cvičenia

 • - CD program
 • - pre I. a II. stupeň ZŠ

 

Výučbový program s cvičeniami na dôkladné precvičovanie vedomostí o samosprávnych krajoch SR.

[viac]

Cena bez DPH:76,67 €

DPH:15,33 €

Cena s DPH:92,00 €

Výučbový program obsahuje 3 typy cvičení s dynamicky sa meniacimi zadaniami:

 • výber správnych odpovedí áno/nie
 • výber z troch možných odpovedí
 • priama činnosť žiaka s vkladaním obrázkov, textov, práca s mapou, časovou priamkou

 

Cvičenia sú zamerané na 6 tém:

Všeobecne o kraji

 • mapa kraja
 • krajské mesto a ďalšie významné mestá
 • okresy

 

Poloha

 • poloha kraja na mape SR
 • hraničiace kraje a štáty

 

Doprava

 • cestná, železničná, letecká a lodná doprava na mape

 

Povrch a vodstvo

 • mapa a charakteristika povrchu kraja
 • pohoria, nížiny
 • národné parky a CHKO
 • rieky a vodné nádrže

 

Turistické zaujímavosti

 • prírodné zaujímavosti
 • hrady, zámky, kaštiele, pamiatkové rezervácie
 • festivaly, kúpele

 

Priemysel a poľnohospodárstvo

 • najvýznamnejšie závody
 • charakter poľnohospodárskej výroby

Webdesign by abcdesign