IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Samosprávne kraje SR

Výučbový program uzatvára sériu programov venovaných spoznávaniu histórie, súčasnosti a geografie Slovenska. 

[viac]

Cena bez DPH:88,33 €

DPH:17,67 €

Cena s DPH:106,00 €

Výučbový program uzatvára sériu programov venovaných spoznávaniu histórie, súčasnosti a geografie Slovenska. Prostredníctvom množstva fotografií, máp a zaujímavých textov približuje žiakom jednotlivé samosprávne kraje SR ako 8 samostatných tematických celkov. Program je vhodný pre I. a II. stupeň ZŠ.

Obsah tematických celkov tvoria podtémy:

Všeobecne o kraji

mapa kraja, krajské mesto a ďalšie významné mestá, okresy

Poloha

poloha kraja na mape SR, hraničiace kraje a štáty

Doprava

cestná, železničná, letecká   a lodná doprava na mape

Povrch a vodstvo

mapa a charakteristika povrchu kraja, pohoria, nížiny, národné parky, CHKO, rieky a vodné nádrže

Turistické zaujímavosti

prírodné zaujímavosti, hrady, zámky, kaštiele, pamiatkové rezervácie, festivaly, kúpele

Priemysel a poľnohospodárstvo

najvýznamnejšie závody a charakter poľnohospodárskej výroby

výučbový program obsahuje:

  • 95 výučbových stránok
  • 670 fotografií
  • 19 videí a 41 mápsúvisiace produkty:Webdesign by abcdesign