IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Dejiny Európy (1789 - 1871)

Didaktická pomôcka zachytáva historický vývoj a širšie vzťahy v chronologickej následnosti formou dejepisných máp, časovej priamky a názorného obrazového materiálu. 

[viac]

Cena bez DPH:81,67 €

DPH:16,33 €

Cena s DPH:98,00 €

Didaktická pomôcka zachytáva historický vývoj a širšie vzťahy v chronologickej následnosti formou dejepisných máp, časovej priamky a názorného obrazového materiálu. Náučná tabuľa znázorňuje na dvoch stranách dejiny Európy od Francúzskej revolúcie a napoleónskych vojen, cez usporiadanie Európy po Viedenskom kongrese, priemyselnú revolúciu až po priebeh a výsledky revolúcie v roku 1848. Náučná mapa má pomáhať pri dosiahnutí očakávaných výstupov vzdelávacieho programu vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť. Pomocou získania hlbšieho poznania o tomto významnom období európskych dejín pomáha vytvoriť v žiakoch ucelenú predstavu o vplyve spomínaných dejinných medzníkov na vývoj Európy. 

  • formát 160x120 cm
  • prevedenie 2 v 1
  • MAX tabuľky 15 A3
 

Potrebujete pomoc alebo radu?

Volajte alebo mailujte:

   

Správy

14.10.2021 Rozhovor s Petrom Farárikom
Geografia by u detí mala vzbudiť záujem o svet okolo nás Viac

12.05.2020
PRE RODIČOV Viac

01.03.2013
Viac


Webdesign by abcdesign