IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Spoznávame Slovensko, Vlastiveda II. diel

Výučbový program prostredníctvom zaujímavých textov, obrovského množstva fotografií, videí a podrobných máp prirodzeným spôsobom prebúdza v žiakoch záujem o našu krajinu, túžbu spoznávať jej krásy a zároveň rozvíja ich národné cítenie.

 [viac]

Cena bez DPH:88,33 €

DPH:17,67 €

Cena s DPH:106,00 €

Výučbový program prostredníctvom zaujímavých textov, obrovského množstva fotografií, videí a podrobných máp prirodzeným spôsobom prebúdza v žiakoch záujem o našu krajinu, túžbu spoznávať jej krásy a zároveň rozvíja ich národné cítenie.

 • 6 tematických celkov
 • 415 interaktívnych výučbových stránok
 • 1109 fotografií
 • 16 videí
 • 60 máp

 

Všeobecne o SR

 •  Základné údaje o SR: rozloha, poloha, počet a zloženie obyvateľov
 • SR ako člen EÚ
 • Hlavné mesto Bratislava
 • Štátne symboly (vrátane ukážky štátnej hymny)
 • Vývoj územia SR na mapách: od Samovej ríše po súčasnosť
 • Rekordy SR

 

Povrch

 •  Charakteristika povrchu SR
 • Nížiny a ich charakteristika
 • Vysočiny – vrchoviny, hornatiny, veľhornatiny
 • Pohoria: Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Malé Karpaty
 • Jaskyne SR

 

Podnebie a vodstvo

 •  Charakter podnebia SR
 • Povrchová voda – rieky, priehrady, jazerá a plesá
 • Podzemná voda – zdroj pitnej vody
 • Pitná a odpadová voda
 • Minerálne a termálne pramene, kúpele

 

Rastlinstvo a živočíšstvo

 •  Rastlinstvo SR – lesy, lúky a polia
 • Živočíšstvo SR – živočíšne spoločenstvá

 

Územné členenie SR

 •  Členenie SR na samosprávne kraje
 • Kraje SR: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

 

Premeny krajiny

 •  Vplyv človeka na krajinu, typy krajiny
 • Život na vidieku a v meste
 • Poľnohospodárstvo SR
 • Priemysel SR
 • Lesníctvo SR
 • Doprava SR

 

Súčasťou výučbového programu sú aj témy:

 • Orientácia v okolí a prírode
 • Ako sa pripraviť na výlet do hôr

Webdesign by abcdesign