IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Spoznávame Slovensko, Vlastiveda II. diel

 • - CD program
 • - pre žiakov I. stupňa ZŠ

 

Výučbový program približuje žiakom prostredníctvom textov, množstva fotografií, videí a máp súčasnú podobu a smerovanie našej krajiny.

[viac]

Cena bez DPH:88,33 €

DPH:17,67 €

Cena s DPH:106,00 €

Výučbový program obsahuje:

 • 415 interaktívnych výučbových stránok
 • 1 109 fotografií a 16 videí
 • 60 máp

 

Výučbový program sa zameriava na 6 tematických celkov:

Všeobecne o SR

 • Základné údaje o SR
 • SR ako člen EÚ
 • Hlavné mesto Bratislava
 • Štátne symboly (vrátane ukážky štátnej hymny)
 • Vývoj územia SR na mapách: od Samovej ríše po súčasnosť
 • Rekordy SR

 

Povrch

 • Charakteristika povrchu
 • Nížiny a vysočiny
 • Pohoria: Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Malé Karpaty
 • Jaskyne

 

Podnebie a vodstvo

 • Charakter podnebia
 • Povrchová voda – rieky, priehrady, jazerá a plesá
 • Podzemná voda – zdroj pitnej vody
 • Pitná a odpadová voda
 • Minerálne a termálne pramene, kúpele

 

Rastlinstvo a živočíšstvo

 • Rastlinstvo
 • Živočíšstvo

 

Územné členenie SR

 • Členenie SR na samosprávne kraje
 • Kraje SR

 

Premeny krajiny

 • Vplyv človeka na krajinu, typy krajiny
 • Život na vidieku a v meste
 • Poľnohospodárstvo SR
 • Priemysel SR
 • Lesníctvo SR
 • Doprava SR

 

Súčasťou výučbového programu sú aj témy:

 • Orientácia v okolí a prírode
 • Ako sa pripraviť na výlet do hôr

Webdesign by abcdesign