IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Späť

Pod značkou Stiefel Elementary Vám prinášame atraktívne učebné pomôcky obohacujúce a skvalitňujúce výučbu detí v materských školách.
Moderné digitálne interaktívne pomôcky pre predškolákov a výučbové softvéry, ako aj ďalšie názorné didaktické pomôcky (napr. stavebnice, glóbusy, sady pre pohybové činnosti v triede atď.) sa zameriavajú na všestranný osobnostný rozvoj dieťaťa. Stimulujú logické myslenie, komunikačné zručnosti, vnímanie priestorovej orientácie, rozvoj jemnej motoriky, verbálnej koncentrácie a socializácie. Všetky učebné pomôcky podporujú výchovu a vzdelávanie formou hry a spĺňajú bezpečnostné normy Európskej únie.

Prejsť na katalóg produktov

 

Potrebujete pomoc alebo radu?

Volajte alebo mailujte:

   

Správy

14.10.2021 Rozhovor s Petrom Farárikom
Geografia by u detí mala vzbudiť záujem o svet okolo nás Viac

12.05.2020
PRE RODIČOV Viac

01.03.2013
Viac


Webdesign by abcdesign