IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Späť

 

Laboratórny poriadok a výstražné symboly

9003-08

Cena bez DPH:74,17 €

DPH:14,83 €

Cena s DPH:89,00 €

Prvá strana tabule vedie žiakov k tomu, aby si dôkladne osvojili základné prvky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Prináša informácie o bezpečnom a účelnom zaobchádzaní s chemickými látkami a vedie žiakov k ochrane vlastného zdravia a životného prostredia.

Druhá strana tabule vysvetľuje význam jednotlivých medzinárodných výstražných symbolov, ktorými sú označované chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami a s ktorými sa žiaci môžu bežne stretnúť aj v domácnostiach. 

  • 100 x 140 cm
  • 2 v 1
  • + 20 A4

Webdesign by abcdesign