IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Vnútorné geologické procesy

47324-08

  • • formát 120 x 160 cm
  • • 2 v 1 – obojstranný produkt,
       každá strana je venovaná
       samostatnej téme
  • • pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ
  • • +15 A3

 

Náučná tabuľa približuje vnútorné geologické procesy, ktoré sa priamo podieľajú na utváraní zemského povrchu a ovplyvňujú tak život na našej planéte.

[viac]

Cena bez DPH:81,67 €

DPH:16,33 €

Cena s DPH:98,00 €

Prvá strana sa sústreďuje na sopečnú a magmatickú činnosť. Približuje rozdiel medzi magmou a lávou, na priereze sopky vymedzuje jej jednotlivé časti a opisuje sprievodné javy vulkanickej činnosti. Prináša prehľad typov sopečných erupcií a na mape sveta znázorňuje ohnivý kruh v Tichom oceáne.

Druhá strana sa zameriava na horotvornú činnosť a zemetrasenie. Približuje príčiny vzniku zemetrasení, spôsoby určovania ich intenzity, šírenie seizmických vĺn, rozdiel medzi ohniskom a epicentrom zemetrasenia. Objasňuje horotvornú činnosť, rozlišuje vrásy a zlomy podľa ich vzniku a typických znakov.

Webdesign by abcdesign