IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Vírusy

7565-10

  • • formát 100 x 140 cm
  • • 2 v 1 – obojstranný produkt,
       každá strana je venovaná
       samostatnej téme
  • • pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ
  • • +20 A4

 

Náučná tabuľa približuje spôsob existencie a mechanizmus rozmnožovania vírusov. Reaguje tiež na aktuálne pandemické šírenie koronavírusu SARS–CoV–2.

[viac]

Cena bez DPH:74,17 €

DPH:14,83 €

Cena s DPH:89,00 €

Prvá strana prináša všeobecné informácie o vírusoch, charakterizuje ich existenciu na pomedzí živej a neživej prírody a vnútrobunkový parazitizmus. Približuje ich tvar, stavbu tela a schému množenia. Prináša informácie o najčastejších infekčných ochoreniach, inkubačnej dobe, prevencii či imunite.

Druhá strana približuje pandémie vyvolané vírusmi v 21. storočí. Sústreďuje sa najmä na ochorenie COVID–19 spôsobené koronavírusom SARS–CoV–2. Prináša jeho porovnanie s chrípkou. Poukazuje na spôsoby prenosu nového koronavírusu, prevenciu aj protiepidemické opatrenia. Mapa celosvetového šírenia SARS–CoV–2 dokladuje, že globalizácia ľudskej spoločnosti umožňuje vírusom rýchle šírenie po celej planéte.

Webdesign by abcdesign