IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Späť

 

Zem a jej stavba / Pohyb litosférických dosiek, 160 x 120 cm (2v1, + 15 A3)

Náučná tabuľa je v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda určená na predmet Biológia pre druhý stupeň základného vzdelávania a stredné školy. Jej cieľom je priblížiť žiakom geologické procesy, ktoré ovplyvňovali
a ovplyvňujú podobu našej planéty
a umožňujú na nej existenciu života.

[viac]

Cena bez DPH:81,67 €

DPH:16,33 €

Cena s DPH:98,00 €

Náučná tabuľa Zem a jej stavba / Pohyb litosférických dosiek, je v rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda určená na predmet Biológia pre druhý stupeň základného vzdelávania a stredné školy. Jej cieľom je priblížiť žiakom geologické procesy, ktoré ovplyvňovali a ovplyvňujú podobu našej planéty a umožňujú na nej existenciu života.

Jedna strana sa zameriava na Zem ako na planetárne teleso a zasadzuje ju do širších vesmírnych súvislostí. Určuje jej „adresu“ vo vesmíre, pozíciu v rámci Slnečnej sústavy, vzdialenosť od Slnka, zaradenie z hľadiska typu planét, ako aj tvar a rozmery. Dôraz
sa však kladie predovšetkým na stavbu našej planéty. Model Zeme s jasne vyznačenými časťami od zemskej kôry až po zemské jadro dopĺňajú ich stručné charakteristiky. Časť tabule je venovaná sféram zemského telesa, ich opisu a významu pre existenciu života.

Druhá strana tabule sleduje dynamické hľadisko zloženia Zeme. Definuje pojem litosféra, vysvetľuje pohyb litosférických dosiek a s tým súvisiaci neustály proces vzniku
a zániku zemskej kôry. Strane dominuje jedinečná mapa sveta s reliéfom oceánskeho
dna a vyobrazením dosiek, ako aj vyznačením smeru ich pohybu.

Na mape je zaznačených 9 miest, na ktorých dochádza k stretom alebo vzďaľovaniu litosférických dosiek. Každé z nich je doplnené obrazovým materiálom a stručným opisom.

  • formát 160x120 cm
  • prevedenie 2v1
  • MAX tabuľky 15 A3

Webdesign by abcdesign