IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Triedenie stavovcov

  • - CD program
  • - pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ

 

Výučbový program s cvičeniami pomáha spoznávať a rozlišovať jednotlivé triedy stavovcov.

[viac]

Cena bez DPH:68,33 €

DPH:13,67 €

Cena s DPH:82,00 €

Výučbový program obsahuje:

  • výučbová časť s textami a obrázkami
  • 126 fotografií stavovcov
  • 2 skupiny cvičení
  • maďarskú jazykovú verziu

 

Výučbový program prináša:

  • základnú charakteristiku podkmeňa stavovcov a jeho tried
  • zaradenie stavovcov do systematického členenia živočíšnej ríše
  • rozdiely medzi kmeňom chordáty a podkmeňom stavovce
  • rozdiely medzi jednotlivými triedami stavovcov

Webdesign by abcdesign