IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 

Kostra človeka

 • - CD program
 • - pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ

 

Výučbový program s cvičeniami sa zameriava na stavbu ľudskej kostry a jej funkciu.

[viac]

Cena bez DPH:68,33 €

DPH:13,67 €

Cena s DPH:82,00 €

Výučbový program obsahuje:

 • 8 výučbových stránok
 • 3 skupiny interaktívnych úloh s možnosťou výberu stupňa náročnosti
 • animácie
 • ďalšie jazykové verzie: anglickú, nemeckú, maďarskú a poľskú

 

Výučbový program približuje:

 • funkciu kostry
 • hlavné časti kostry človeka
 • stavbu kostí
 • kostru lebky, kostru hornej a dolnej končatiny
 • typy spojenia kostí

Webdesign by abcdesign