IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Látky a ich vlastnosti - cvičenia

  • - CD program
  • - pre žiakov II. stupňa ZŠ

 

Interaktívna cvičebnica na dôkladné precvičovanie získaných vedomostí z chémie vrátane rozširujúceho učiva. Nadväzuje na výučbový program Látky a ich vlastnosti.[viac]

Cena bez DPH:88,33 €

DPH:17,67 €

Cena s DPH:106,00 €

Výučbový program obsahuje:

  • 78 cvičení
  • dynamicky sa meniace zadania
  • vyhodnotenie

Cvičenia sú zamerané na 5 tematických celkov:

  • Vlastnosti látok
  • Látky
  • Oddeľovacie metódy
  • Voda
  • Vzduch

 

www.littlelane.eu

Webdesign by abcdesign