IKT pre školy - Ponuka interaktívnych tabúľ pre školy

   
 
 

Basic Facts about Canada (2v1, + 15 A3)

Spracovaným obsahom rozsiahla náučná tabuľa prináša na dvoch stranách všeobecné informácie o druhej najväčšej krajine sveta. 

[viac]

Cena bez DPH:89,09 €

DPH:8,91 €

Cena s DPH:98,00 €

Novinka Basic Facts about Canada je ďalším príspevkom do vytváraného súboru náučných tabúľ REÁLIE, ktorý je určený na štúdium cudzieho jazyka. Spracovaným obsahom rozsiahla náučná tabuľa prináša na dvoch stranách všeobecné informácie o druhej najväčšej krajine sveta.

Obsah prednej strany tvoria okrem všeobecnogeografickej mapy Kanady aj základné informácie, ako sú údaje o rozlohe, počte obyvateľov, hlavnom meste a rekordoch krajiny. Mapa je doplnená 22 textovými blokmi o regionálnych zvláštnostiach a atrakciách, prírodných podmienkach a zaujímavostiach, ktoré sú ilustrované fotografiami. Zadná strana vás prostredníctvom máp, farebných foto-grafií a zaujímavých textov prevedie témami dejiny, politický systém, administratívne členenie, fauna, flóra a podnebie Kanady. O nesúrodej zmesi kanadských tradícií a kultúr, rôznorodosti etník a súčasnom zložení populácie sa dozviete v témach ľudia, jazyky a kultúra. Hospodársku vyspelosť a bohatstvo Kanady približujú témy doprava, priemysel a poľnohospodárstvo.

 Webdesign by abcdesign